Образователен Център Динеста предлага групово и индивидуално обучение по български език и литература и математика за външно оценяване, завършване на основно образование и кандидатстване в средните училища.

Образователен център "Динеста" организира групи за подготовка за външно оценяване и кандидатстване в средните училища по български език и литература и математика. Нови курсов ще започнат в началото на месец февруари 2020 г. Поради принудителната ГРИПНА ВАКАНЦИЯ все още има няколко свободни места. Курсовете ще започнат през месец февруари 2020 г и ще продължат до навечерието на изпитите през юни 2020 г. Ще се провеждат в неделя от 10 часа математика и от 11,40 български език и литература по два учебни часа, а през пролетната ваканция в няколко последователни дни все ден по график. Повече информация за курсовете можете да получите в Центъра или на GSM: 0888/326353 от понеделник до петък от 11,30 до 17 часа.
Работата в група според способностите и пропуските на ученика може да бъде комбинирана с индивидуално обучение по желание на родителя или по преценка на учителя. Индивидуалното обучение се осъществява в делничен ден съобразно ангажиментите на ученика и графика на Центъра.

По желание на родителите ученикът може да бъде обучаван само индивидуално. Часовете се провеждат през седмицата по график съобразен с ангажиментите на ученика и на учителите в центъра.

За ученици с оценка среден 3 в училище обучението в група (особено по математика) не е препоръчително. По-уместна е индивидуалната подготовка.

ПРОБНИ ИЗПИТИ

Пробни изпити по български език и литература се провеждат всеки месец и са предназначени за ученици от целия град. Тези изпити имат ОБУЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР. Целта е учениците да се запознаят с формата на изпита, подредбата на въпросите, броя точки за всеки въпрос, как се определя тежестта на въпросите, как се формулират въпросите...Не по- малко важна е и времевата организация - какво означава да се работи 2,5 часа; как да се разпредели времето, за да е достатъчно, как да се работи по метода на изключването. Не на последно място целта е да се види какви грешки прави ученикът и да се съизмерят резултатите му с резултатите на другите ученици.

На 6 и 7 март 2020 г.се проведе Четвъртият пробен изпит по български език и литература. Всички материали ще бъдат проверени и оценени до 17 март. Връщането им ще стане на 17, 18 и 19 февруари от 11,30 до 17 часа.

ПЕТИ ПРОБЕН ИЗПИТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 АПРИЛ 2020 г.

Записванията ще започнат на 10 МАРТ 2020 г. и ще продължатдо изчерпване на местата, но не по-късно от 9 АПРИЛ 2020 г. в офис № 10 на Центъра от 11,30 до 17 часа, от понеделник до четвъртък включително( петък, събота и неделя Центърът не работи с граждани).

Изпитните материали ще бъдат изработени според формата на изпита за външно оценяване и изискванията на Министерството на образованието. Ще бъде включен материал за четене с разбиране, правопис и пунктуацея, по морфология и синтаксис от 5 и 6 клас и взетите учебни единици в 7 клас.

По литература въпросите ще бъдат свързани с изучените произведения в 6 клас- Ив.Вазов, "Под игото"- "Радини вълнения" и "Представлението","Отечество любезно", Елин Пелин-"Косачи", Й.Йовков- "Серафим", Хр.Смирненски- "Братчетата на Гаврош", В.Ханчев- "Художник", Каравелов,"Хубава си моя горо" и от 7 клас, освен "Стани, стани, юнак балкански", "Вятър ечи, Балкан стене" на Добри Чинтулов, "На прощаване" на Христо Ботев, на Вазов "Немили-недраги", "Една българка", "Опълченците на Шипка", "Българският език"и

"До Чикаго и назад"и "Бай Ганьо пътува"от алеко Константинов.

Изпитът ще се проведе в сградата на Центъра на 11 април сутринта от 10 часа и след обяд от 13,30 часа, а на 10 април от 14,30 часа.

Продължителността на изпита е два часа и половина работа на ученика.

Проверените и оценени материали от Пробен изпит №4 ще бъдат върнати с корекции и рецензии по критериите на Министерството на образованието на 17, 18 и 19 март 2020 г.

От изключително значение е ученикът и родителят да получат всички материали, върху които е работил ученикът, и да се запознаят с тях. За изпълнението на всяка задача ще бъде отразен съответния брой точки. Преразказът ще бъде оценяван по критериите на МОН, Всеки ученик ще получи бланка с критериите, максималния брой точки и точките, които е постигнал той.

Целта на пробните изпити по български език и литература е обучаваща.

Пробни изпити през учебната 2019/2020 г. ще се проведат на следните дати 7 декември 2019, 11 януари 2019 г., 08 февруари 2020, 07 март, 11 април, 1 и 2 май и 22 и 23 май от 10 и от 13,30 часа. При недостиг на места ще се пускат допълнителни в ден петък след обяд от 14,30 часа.Тази информация ще бъде допълнително обявявана на сайта на Центъра.

Всички изпити се провеждат в петък и събота.

ЗАПИСВАНИЯТА ЗАПОЧВАТ В ПЪРВИЯ ВТОРНИК СЛЕД ПОРЕДНИЯ ПРОВЕДЕН ИЗПИТ. Информация за променена дата и допълнителни места на www.dinesta.com

Такса за участие - 10 лв.

ВНИМАНИЕ !!! МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕН БРОЙ. Не чакайте последните дни, за да се запишете!

НОВИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

Центърът обявява ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ по български език и литература и математика, които ще започнат В НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020г.и ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДО МЕСЕЦ ЮНИ 2021 г. Записванията ще започнат в края на месец май 2020 г. и ще продължат до изчерпване на местата. Часовете ще се провеждат в неделя или през седмицата след 15,30 часа. Записванията на GSM: 0888/326 353 от понеделник до петък включително от 11,30 до 17 часа. Ще приключат при изчерпване на местата. Офисът на Центъра няма да работи ..............

Програмата на курса по български език и литература е съобразена с новите учебни програми за 7 клас и с новия формат на изпита според изискванията на Министерството на образованието.

Подготовката ще обхваща правопис, пунктуация, граматика; лексикология; четене с разбиране; литература; решаване на тестове и работа върху трансформиращ преразказ от името на герой и на неутрален разказвач. По време на часовете и за индивидуална домашна подготовка курсистите ще ползват разнообразни материали на Центъра. Всеки участник ще получи CD с материали по литература, предназначени за училище и за изпита, и CD с 20 теста за самостоятелна работа.

Всички участници се подлагат на тестване за установяване на нивото на знания и след това се разпределят по групи.

Курсът по математика ще обхваща подготовка по новите програми и новия формат на изпита. Ще се преговаря необходимият материал, изучаван в 5 и 6 клас. Учениците ще получат множество материали за работа по време на часовете и вкъщи. Изпълнението на домашните работи е задължително.

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на курсовете и по български език, и по математика НЕ СЕ ПРЕПОДАВА задължителният за учебните часове в училище материал, а се упражнява, надгражда и усъвършенства вече наученото, така че курсистът да бъде конкурентно- способен по време на изпитите.

Ако ученикът бъде записан на двата курса(по български език и по математика), ще получи 10% отстъпка от цената на втория курс.

Български език и литература - тест и трансформиращ преразказ на неизучавано произведение

Математика – тест и задачи

Целогодишни – от октомври до юни


Интензивни – от февруари до юни

Първите започващи курсове се провеждат в почивен ден. Ако детето участва в двата курса - това е задлжително условие. Ако е в един курс, зависи от формирането на групите(т.е.може да е в почивен, а може да е и в делничен ден). В делнични дни се провеждат курсове при условие, че участниците са само от едно училище или от няколко училища, които учат в една смяна. Обикновено в делничен ден са курсове на ученици, които са записани само на един предмет.

В почивен ден – когато участниците са в различни учебни смени.

Редовно посещение на занятията.

Задължително изпълнение на домашните задачи.

Самоподготовка.

Участие най-малко в три пробни изпита.

Да се възстановят знанията и уменията от предходни класове, необходими за конкурсните изпити.

Да се попълнят всички пропуски в знанията и уменията.

Да се надградят и усъвършенстват новите знанията и уменията от училище с цел осигуряване на конкурентна способност на учениците.

Да се затвърдят знанията и уменията чрез практически дейности – домашни работи, решаване на тестове, писмени и устни проверки